ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อกับทางสำนักงาน ฌกส. ได้ตามช่องทางต่างๆต่อไปนี้

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
88/13 หมู่ที่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์: 8.30 ถึง 16.30 น.
ปิดวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมล์ติดต่อ

contact@chapanakij.or.th

เบอร์โทรศัพท์

02-589-9105-10

ติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงานเบอร์โทรติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ/ประชุม)ต่อ 200–203
งานรับแจ้งผู้รับผลประโยชน์สมาชิกต่อ 140, 206
ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (สมาชิก)ต่อ 141-145 หรือ 094-874-0333
ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (หน่วยงาน)ต่อ 146-149
ฝ่ายทะเบียนประวัติสมาชิกต่อ 120-128 หรือ 094-874-0222
ฝ่ายการเงินและบัญชีต่อ 151-160 หรือ 094-874-0444
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานนิติกร)ต่อ 113, 198 หรือ 081-870-2721
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)ต่อ 116, 118