ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานบัญชี)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานบัญชี)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานบัญชี)