ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส.(ด้านงานทะเบียนประวัติสมาชิก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส.(ด้านงานทะเบียนประวัติสมาชิก)