ประกาศคืนสภาพให้แก่สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน

ประกาศคืนสภาพให้แก่สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน