ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ฌกส.

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ฌกส.

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 31 พฤษภาคม 2567
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP