บริการข้อมูลสมาชิก

เอกสาร/ข้อมูล/ประกาศสำหรับสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อกับทางสำนักงาน ฌกส. ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
88/13 หมู่ที่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์
02-589-9105-10
อีเมล์ติดต่อ
chapanakij88@gmail.com
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์: 8.30 ถึง 16.30 น.
ปิดวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
TOP