บริการข้อมูลสมาชิก

เอกสาร/ข้อมูล/ประกาศสำหรับสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์

  • เอกสารที่มีการโพสต์ล่าสุด
  • รายชื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติ
  • รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
  • รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ฌกส.

การฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

“เพื่อช่วยเหลือการจัดการศพสมาชิก หรือดำเนินการจัดการศพสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย”

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อกับทางฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ตามช่องทางต่างๆต่อไปนี้

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
88/13 หมู่ที่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์

02-589-9105-10

อีเมล์ติดต่อ

contact@chapanakij.or.th

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์: 8.30 ถึง 16.30 น.
ปิดวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์