ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อกับทางสำนักงาน ฌกส. ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้
สถานที่ติดต่อ
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
88/13 หมู่ที่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์
02-589-9105-10
อีเมล์ติดต่อ
contact@chapanakij.or.th
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์: 8.30 ถึง 16.30 น.
ปิดวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ/ประชุม) ต่อ 200–203
งานรับแจ้งผู้รับผลประโยชน์สมาชิก ต่อ 140, 206
ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (สมาชิก) ต่อ 141-145 หรือ 094-874-0333
ฝ่ายจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (หน่วยงาน) ต่อ 146-149
ฝ่ายทะเบียนประวัติสมาชิก ต่อ 120-128 หรือ 094-874-0222
ฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ 151-160 หรือ 094-874-0444
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานนิติกร) ต่อ 113, 198 หรือ 081-870-2721
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) ต่อ 116, 118
TOP