ประกาศรับสมัครงาน

# หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. และให้รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 256631 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.28 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)15 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. จำนวน 3 อัตรา2 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา 1 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
TOP