ประกาศรับสมัครงาน

# หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. 12 อัตรา 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
2 ยกเลิกประการศรับสมัคร 12 อัตรา15 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
3 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ด้านงานสารบรรณ และด้านงานบัญชี10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
4 เรียกตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีลำดับที่ 2 ตามประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตำแหน่งผู้ฎิบัติงานระดับต้น ด้านงานสารบรรณ และด้านงานบัญชี4 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา18 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
7 ประกาศผลการสอบแข่งขัน(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. ด้านงานพัสดุ ด้านงานตรวจสอบ และด้านงานติดตามเงินสงเคราะห์14 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. (พัสดุ ตรวจสอบ ติดตามเงินสงเคราะห์) สอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.25663 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
9 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นำนักงาน ฌกส.28 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
10 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ และให้รายงานตัวในวันที่ 3 กรกฎาคม 256623 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
11 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานบัญชี)19 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงาน ฌกส. จำนวน 3 อัตรา14 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา1 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
14 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. และให้รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 256631 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.28 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
16 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)15 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
18 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. จำนวน 3 อัตรา2 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
19 ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา 1 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
TOP