ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. (พัสดุ ตรวจสอบ ติดตามเงินสงเคราะห์) สอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.2566

ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. (พัสดุ ตรวจสอบ ติดตามเงินสงเคราะห์) สอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.2566

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 3 กรกฎาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP