ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2566

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม 2566

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 21 มีนาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP