ประกาศผลการสอบแข่งขัน(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. ด้านงานพัสดุ ด้านงานตรวจสอบ และด้านงานติดตามเงินสงเคราะห์

ประกาศผลการสอบแข่งขัน(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. ด้านงานพัสดุ ด้านงานตรวจสอบ และด้านงานติดตามเงินสงเคราะห์

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 14 กรกฎาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP