ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. และให้รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฌกส. และให้รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2566

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 31 มีนาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP