ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ และให้รายงานตัวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ และให้รายงานตัวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 23 มิถุนายน 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP