ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. 12 อัตรา

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ฌกส. 12 อัตรา

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP