ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตำแหน่งผู้ฎิบัติงานระดับต้น ด้านงานสารบรรณ และด้านงานบัญชี

ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ตำแหน่งผู้ฎิบัติงานระดับต้น ด้านงานสารบรรณ และด้านงานบัญชี

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 4 สิงหาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP