ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 1 มีนาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP