เรียกตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีลำดับที่ 2 ตามประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.

เรียกตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีลำดับที่ 2 ตามประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฌกส.

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 9 สิงหาคม 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP