ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงาน ฌกส. จำนวน 3 อัตรา

ประกาศสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงาน ฌกส. จำนวน 3 อัตรา

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 14 มิถุนายน 2566
ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP